Kamatkar Classes

सोलापुरातील अग्रगण्य क्लास

प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक उन्नतीचे व्रत

कामतकर क्लासेसचे मार्गदर्शन जिथे, यशाची कमतरता नसे तिथे

सोलपुर टॅलेण्ट सर्च २०२० - उत्तरपत्रिका (५ वी आणि ८ वी)

5th Standard (English Medium)

5th Standard (Semi-English Medium)

8th Standard (English Medium)

8th Standard (Semi-English Medium)